Blog PhDr. Jiřího Marka

PhDr. Jiří Emil Marek se narodil v Soběslavi roku 1946 jako nejstarší syn známého českého spisovatele Jiřího Marka. Je absolventem Karlovy univerzity v Praze. Původním povoláním je publicista, scénárista a novinář. V osmdesátých letech byl donucen odejít od své profese a vystřídal řadu jiných zaměstnání. Od devadesátých let se věnuje podnikání a studiu esoteriky. Je prvým soukromým žákem docenta RNDr. Ivo Chudáčka, DrSc. Zajímá se zejména o filozofické otázky spojené s paralelním vesmírem, biodynamikou a vlivem radionických zařízení na kvalitu pěstování a výrobu vína. Od roku 1992 soukromě vinaří v Olbramovicích na jižní Moravě.

PhDr. Jiří Emil Marek

„Vinařem se člověk nestává, vinařem se rodí. Táta pěstoval víno v Albendorfu, malé vesničce kousek od Znojma, ležící za potokem, který se za drahnou dobu stal potokem hraničním a oddělil Dolní Rakousy a Moravu.

Tam se od nepaměti rozkládaly košaté vinohrady nadmuté révou, těhotné lopotnou prací předků židovského původu, kteří brzy moudře pochopili, že je lepší býti nespravedlivými křesťany a sedláky než spravedlivými židy a tudíž i bezzemky.

Zajímavé je, že se židovská tradice, přes křesťanské pokrytectví, udržela nejenom v citátech babičky Puchweinové, dcery hostinského Puchweina a jeho ženy, rozené Steinwaldové, dcery koňského handlíře z Jičína, ale zejména v obchodní rodinné tradici, která dokázala vybudovat hotel Puchwein v Rychnově nad Kněžnou, provozovat pivovar U Bucků jenž stával v místech dnešní obchodní banky Na poříčí a rodina ho musela prodat pozdější Legiobance, přes provozování vývařovny U Vejvodů v Husové ulici na Novém městě pražském, až po mandl babičky na Spořilově, kde se nacházela vilka mého posledního otce Josefa Jiřího Puchweina známého pod uměleckým pseudonymem Jiří Marek, proslulého Hříšními lidmi města pražského v čele se slavným radou Vacátkem.“