EN RU CZ

Historie našich sklepů

Historie vinných sklepů

Historie-sklepů-(2)
Nejstarší písemná zmínka o vinných sklepech je z roku 1321, kdy sklepy byly v majetku známého šlechtice Jindřicha z Lipé. Podle archeologického průzkumu byl počátek výstavby vinných sklepů zařazen do 8. – 9. století. V období třicetiletých válek, v sedmnáctém století, vznikaly v Olbramovických sklepích tajné výklenky, které sloužily k uschování potravin a osiv. Další úpravy vznikly v roce 1936, kdy Československá armáda v okolí Olbramovic budovala pevnostní opevnění. Někteří sousedé zbudovali mezi sklepy průchody v domnění, že po dělostřeleckém odstřelování může dojít k proražení nadsklepní vrstvy a tím i zasypání ukrytého obyvatelstva. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva, došlo k devastaci nadzemních „preshausů“, které se v dnešní době dostavují.

Historie vinařství Marek

Historie-sklepů-(1)
Vinařství založil PhDr. Jiří Marek v roce 1992, kdy v Olbramovicích zakoupil první vinný sklep vytesaný v pískovci, pocházející ze 14. století. Navázal tak na staletou vinařskou tradici rodu Puchweinů, kteří vyráběli víno více jak 400 let. Otec Jiřího Marka vlastním jménem Josef Puchwein totiž pocházel ze starého vinařského rodu z Dolního Rakouska. Jeho pradědeček přesídlil z Albendorfu im Pulkautal do Čech a poté tam obchodoval s vínem. Josef Jiří Puchwein (otec Jiřího Marka) se stal slavným českým spisovatelem, národním umělcem Jiřím Markem, tvůrcem nesmrtelného rady Vacátka v knize Hříšní lidé města pražského.

Historie-sklepů-(3)

Více informací naleznete také na:

Olbramovice – území s nejdelší doložitelnou tradicí osídlení v Čechách a na Moravě
http://www.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Znojemska-vinarska-podoblast/Olbramovice.aspx?lang=cs-CZ
Spisovatel Jiří Marek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Marek