EN RU CZ

Tipy na výlet

Městys Olbramovice

Osídlení oblasti Olbramovic trvá téměř 8000 let. Od starší doby kamenné se zde v osídlení vystřídala řada kultur. Dle pověsti byl v Olbramovicích kolem roku 880 s křesťanskou misií sv. Metoděj. Vinařská pečeť z roku 1522 symbolizuje bohatou obchodní vinařskou tradici.

http://www.mestys-olbramovice.cz/informace-pro-obcany/historie-mestyse

Sklepní ulička v Olbramovicích

Sklepní ulička se nachází v severní části obce. Zvláštností zdejších sklepů je, že byly ručně vyhloubeny ve slehlém, jemném mořském písku. Nejstarší zmínka o olbramovických sklepech spadá do roku 1321.

http://www.wineofczechrepublic.cz/oblasti-a-vinari/vinarske-zajimavosti/111-sklepni-ulicka-v-olbramovicich.html

Koupaliště Olbramovice

V parných letních dnech (a o ty v Olbramovicích opravdu nebývá nouze) doporučujeme navštívit zdejší koupaliště vzdálené pouhých 1,5 km od našeho areálu.

http://www.koupaliste.webzdarma.cz

Minimuzeum československého opevnění 1935 – 1938

Minimuzeum se nachází na kopci Spravedlnost, v katastru obce Olbramovice, cca 1 km severně od obce Bohutice, nedaleko Moravského Krumlova.

www.minimuzeum.com

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov je přitažlivý rozmanitou krajinou a působivostí přírody kolem meandrujícího toku řeky Rokytné se vzácnou flórou a faunou. Milovníci historie zde naleznou zámek, kostely, klášterní budovu, židovský hřbitov a v okolí města také zajímavé zříceniny nebo unikátní vyřezávanou křížovou cestu.

Více na: http://www.mkrumlov.cz/pamatky-mesta.html

Ivančice

V centru Ivančic, v budově bývalé radnice z 16. století, najdete výstavní prostory s expozicemi dvou slavných ivančických rodáků – světoznámého malíře Alfonse Muchy a nezapomenutelného herce Vladimíra Menšíka. (http://www.ivancice.cz/pamexpo.php)

23. – 25. května – Slavnosti chřestu (http://slavnostichrestu.cz)

Aquapark u vodní nádrže Nové mlýny

Zábavné aquacentrum. 20 tobogánů a skluzavky s délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce. Pro děti dětské bazény a skluzavky, bazén s atrakcemi (skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče).

Více na: http://www.aqualand-moravia.cz

Mohelenská Hadcová step

Mohelenská hadcová step je národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy, ležící nedaleko obce Mohelno. Hadcová step patří k jedné z nejcennějších lokalit v České republice, ale také i v Evropě a to především kvůli své rozmanitosti fauny a flory, která je zapříčiněná hadcovým podložím.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelensk%C3%A1_hadcov%C3%A1_step

Hustopeče – naučná stezka mandloňovými sady

Naučná stezka vede k nové rozhledně a do mandloňových sadů, které jsou jedinečné na území České republiky. Nenáročná trasa vede přírodou, kolem rybníků a její delší varianta je dlouhá necelých 9 km (kratší varianta měří asi 5 km).

Více na: http://www.hustopece.cz/mandlonovou-stezkou-na-rozhlednu

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva.

http://www.obecdolnivestonice.cz/obec/o-obci

CHKO Pálava

Není v české republice mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak krásnou a rozmanitou přírodní krajinou jako Pálava s jejími bělostnými skalami, jarními mozaikami rozkvetlých stepí a vinohrady na sluncem ozářených stráních.

http://palava.ochranaprirody.cz

http://www.kamnapalavu.cz/kam-na-vylet

Mikulov

Více než osm set let staré město s nepřehlédnutelnou dominantou v podobě barokního zámku ukrývá ve svém nitru cenné sakrální a architektonické památky, renesanční náměstí a mnoho dalších zajímavostí. Část Mikulova v těsném sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto.

Památky Mikulova a prohlídkové objekty: http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty

Brno – Ignis Brunensis

Hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci, spolu s katedrálou sv. Petra a Pavla na vršku Petrov patří k nejvýznamnějším dominantám utvářející charakteristické panorama tohoto města. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří tyčící se nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. (http://www.gotobrno.cz)

Každý rok se na přelomu května a června v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy koná mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů, patřící k největším svého druhu v celé Evropě. Této soutěže se účastní přední světoví ohňostrůjci. (http://www.ignisbrunensis.cz)

Laa an der Thaya – termální lázně

Centrem lázní je velký krytý bazén, s termální vodou. Z tohoto bazénu máte možnost vyplavat do tří bazénů venkovních, které jsou v celoročním provozu. Voda je zde i v zimě teplá a neklesá pod 36 ˚C. Oblíbenou atrakcí v Therme Laa je venkovní bazén, ve kterém se nachází slaná voda a hraje zde podvodní hudba. Součástí lázní je také Saunový svět o rozloze 1.500 m2, který patří mezi největší a nejexkluzivnější v celém Rakousku. (http://www.thermelaa.cz)

Znojmo – Znojemské historické vinobraní

Ve Znojmě se nachází mnoho památek, z nichž jsou některé zapsány i do seznamů kulturních památek ČR. Samotné město Znojmo je městskou památkovou rezervací. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo)

Každý rok v polovině měsíce září se koná ve Znojmě tradiční historické vinobraní. Nabízí nejen koncerty známých osobností české hudební scény, ale také řadu doprovodných akcí včetně historické části programu. Ta nabízí slavnostní průvod městem v čele s králem Janem Lucemburským, rytířské turnaje, historickou tržnici s ukázkami řemesel i vojenské ležení.

http://www.znojemskevinobrani.cz

NP Podyjí

NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Na pravém břehu se nachází rakouský National Park Thayatal. NP Podyjí je ukázkou v Evropě zcela unikátního a neporušeného území o které se paradoxně zasloužilo více než 40-ti leté období železné opony. Jádro národního parku tvoří zachovalá a bohatě zalesněná krajina v údolí řeky Dyje. (http://www.nppodyji.cz)

V NP Podyjí se nachází také vinice Šobes, jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v ČR. Je řazena mezi nejlepší vinařské tratě v Evropě – mikroklimatickými podmínkami připomíná vinice na Rýně či v údolí francouzské Rhôny. (http://www.znovin.cz/sobes-ikona-moravskeho-vinarstvi)

Lednicko-Valtický areál

Lednicko-valtický areál, zapsaný v roce 1996 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě.

http://www.lednickovalticky-areal.cz

Národní vinařské centrum – Salon vín – Valtice

Salon vín České republiky je nejprestižnější vinařská soutěž na území ČR, ze které každý rok vzejde sto nejlepších vín. Ta můžete vidět a ochutnat v degustační expozici Národního vinařského centra v podzemí valtického zámku.

http://www.salonvin.cz/salon-vin/salon-vin-ceske-republiky

Břeclav

Za zhlédnutí stojí sakrální, židovské i jiné zajímavé budovy, které dokumentují zdejší bohatou historii. Dominantou je zámek přebudovaný za vlády Lichtenštejnů do podoby umělé zříceniny. V městské části Poštorná se nalézá kostel Navštívení Panny Marie, postavený z 200 druhů cihel, tvárnic a unikátních glazovaných střešních tašek. Za návštěvu stojí také židovské památky – hřbitov s kaplí a domem hrobníka a také synagoga.

http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/zajimavosti-a-historie/prohlidkovy-okruh

Pohansko

Unikátní lužní krajina mezi řekami Morava a Dyje, u hranic s Rakouskem a Slovenskem. Zdejší lužní lesy prostupují četné vodní kanály, slepá ramena, tůně a louky se staletými duby. V 9. století bylo v těchto místech vybudováno jedno z nejrozsáhlejších středověkých hradišť ve střední Evropě, dnes vyhlášené za archeologickou památkovou rezervaci.

http://itras.cz/pohansko

CHKO Moravský kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek a Sloupsko-šošůvské.

http://www.punkevni-jeskyne.cz

http://www.moravskykras.net/moravsky-kras.html

Výlety a túry pro pěší

Pěší výlet po modré z Moravského Krumlova přes Ivančice do Silůvek (24 km)

Výlet začíná na železniční stanici v Moravském Krumlově (zde můžeme zaparkovat auto, neboť sem opět můžeme přímo dojet vlakem) odtud se vydáme po modré turistické značce, kterou budeme sledovat po celé trase tohoto výletu. Cesta nás provede centrem Moravského Krumlova kolem mnoha nepřehlédnutelných dominant, dále po proudu řeky Rokytné kde projdeme národní přírodní rezervací Krumlovsko – rokytenské slepence, kolem Budkovic až dojdeme do Ivančic, zde v rodném městě Vladimíra Menšíka se můžeme naobědvat a poté pokračujeme stále po modré přes přírodní park Bobrava, až dojdeme do cílového bodu Silůvky žst. Odtud zpět vlakem.

Mapa trasy

Odkazy

http://www.mkrumlov.cz/pamatky-mesta.html

http://www.mkrumlov.cz/narodni-prirodni-rezervace-krumlovsko-rokytenske-slepence.html

http://odcerveneskaly.wz.cz/budky.htm

http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_pamatky.php

sipka